Informácie

ikona pdf d  Odpis zápisnice volebnej komisie o výsledku volieb v obci Oravská Jasenica vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10.11.2018

ikona pdf d Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Oravskej Jasenici

ikona pdf d Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Oravská Jasenica

Kandidátske listiny na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce sa preberajú na obecnom úrade v pracovnej dobe od 07:00 hodiny do 15:00 hodiny. Po pracovnej dobe môžete svoje kandidátske listiny odovzdať u pani Mgr. Eleny Ferancovej na adrese 029 64 Oravská Jasenica č. d. 355, číslo telefónu: 0918 287 989. Kandidátske listiny sa odovzdávajú do 11.09.2018 do 24:00 hodiny.

 ikona pdf d Ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. k 10.07.2018 mala Obec Oravská Jasenica 1883 obyvateľov z toho 1415 voličov.

ikona pdf d Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici na svojom zasadaní zo dňa 09.07.2018 uznesením číslo 227/2018  schválilo: 

určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Oravská Jasenica takto : plný pracovný úväzok. 

ikona pdf d Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici na svojom zasadaní zo dňa 09.07.2018 uznesením číslo 228/2018  schválilo: 

na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z. určuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť sedem poslancov. 

 ikona pdf d Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce 2018

Starosta obce Oravská Jasenica, Ing. Karol Graňák, ako príslušný orgán podľa § 169, ods. 6) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vymenoval dňa 16.08.2018 za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10. novembra 2018 pani

Mgr. Elenu Ferancovú,
Obec Oravská Jasenica 142, 029 64 Oravská Jasenica
Tel./Fax.: 043 5525 121
E-mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Keďže v obci je utvorený iba jeden volebný obvod, zapisovateľka miestnej volebnej komisie podľa § 170, ods. 9) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní aj úlohy zapisovateľa okrskovej volebnej komisie. 

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR:
 
https://www.minv.sk/?volby-oso2018