Návrh - VZN obce Oravská Jasenica o úhradách za sociálne služby poskytnuté obcou

Celý dokument ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d