Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školských zariadenicah zriadených obcou

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ