Poverenie starostu obce zastupovaním počas neprítomnosti a odmena

POVERENIE STAROSTU: Zobraziť TU ikona pdf d
MESAČNÁ ODMENA ZA FUNKCIU ZÁSTUPCU STAROSTU: Zobraziť TU ikona pdf d