Menu

História výziev

 
  Názov: Opravy, údržba a súvisiace služby v obci Oravská Jasenica
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií - word logo
- rámcová zmluva - 
   
 

Názov:  Obnova a prestavba kuchyne v kultúrnom dome
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií -  word logo
výkaz výmer -  microsoft logo excel 0
- čestné vyhlásenie - word logo
- zmluva o dielo - word logo

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

 
     

Názov: Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – NÁBYTOK
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- Príloha č. 2 - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 2 - ikona pdf d
- Príloha č. 3 - word logo
- Príloha č. 3 -ikona pdf d
- Príloha č. 4 - word logo
- Príloha č. 4 -ikona pdf d
- Príloha č. 5 - word logo
- Príloha č. 5 -ikona pdf d

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

Názov: Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – IKT
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- Príloha č. 2 - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 2 - ikona pdf d
- Príloha č. 3 - word logo
- Príloha č. 3 -ikona pdf d
- Príloha č. 4 - word logo
- Príloha č. 4 -ikona pdf d
- Príloha č. 5 - word logo
- Príloha č. 5 -ikona pdf d

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - ikona pdf d

Názov: Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – DIDAKTICKÉ POMÔCKY
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- Príloha č. 2 - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 2 - ikona pdf d
- Príloha č. 3 - word logo
- Príloha č. 3 -ikona pdf d
- Príloha č. 4 - word logo
- Príloha č. 4 -ikona pdf d
- Príloha č. 5 - word logo
- Príloha č. 5 -ikona pdf d

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - ikona pdf d

Názov: Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie
do priemyselnej zóny obce a športového areálu
  
- výzva na predloženie ponuky -         ikona pdf d
- príloha č. 1 - Cenová ponuka -           word logo
- príloha č. 2 zadanie -                         microsoft logo excel 0
- príloha č. 3 čestné vyhlásenie -        word logo
- príloha č. 4 zmluva o dielo -            word logo
- situácia -                                             ikona pdf d
- priečny rez 1 -                                    ikona pdf d
- priečny rez 2 -                                    ikona pdf d 
- priečny rez 3 -                                    ikona pdf d 
- priečny rez 4 -                                    ikona pdf d 
- rez priepust -                                      ikona pdf d 
- dopravné napojenie -                        ikona pdf d 
- technická správa -                             ikona pdf d 
- pozdĺžny profil -                                ikona pdf d  

Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a oprava autobusových zastávok 
- výzva na predloženie ponuky -                                              word logo    
- príloha č. 1 k Výzve na predkladanie cenových ponúk -    word logo
- príloha č. 2 zadanie -                                                              microsoft logo excel 0
- príloha č. 3 zmluva o dielo -                                                  word logo

Názov: Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica – projekčné práce
- výzva na predloženie cenovej ponuky + prílohy - ikona pdf d
Názov: Monografia obce Oravská Jasenica
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií -         ikona pdf d

Názov: SO3.1 Rožkov potok - rozšírenie vodovodu

príloha č. 1 - výzva na predloženie ponuky -  ikona pdf d

príloha č. 2 - zadanie  -                                    ikona pdf d

príloha č. 3 - návrh na plnenie kritérií -           ikona pdf d

príloha č. 4 - zmluva o dielo -                          ikona pdf d

príloha č. 5 - technická správa -                       ikona pdf d

príloha č. 6 - kladačský plán -                          ikona pdf d

príloha č. 7 - pozdĺžny profil -                         ikona pdf d

príloha č. 8 - situácia stavby -                          ikona pdf d

Názov: Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva

Výzva na predloženie ponuky:  Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva
- príloha č.1,2
- príloha č. 3


 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.