Menu

Aktuálne výzvy

 Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a oprava autobusových zastávok

- výzva na predloženie ponuky -                                              word logo    
- príloha č. 1 k Výzve na predkladanie cenových ponúk -    word logo
- príloha č. 2 zadanie -                                                              microsoft logo excel 0
- príloha č. 3 zmluva o dielo -                                                  word logo

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.