Menu

Objednávky 2020

Číslo   Popis    partner    PDF   Dátum zverejnenia
  8a/2020   koše na taniere, príbory, univerzálny ...   Gastro Vrábeľ s.r.o.   ikona pdf d   23.03.2020  
  8/2020   Pracovný stôl, kôš na odpadky, sprcha, stroj umývací, zmäkčovač vody, regál ...   Gastro Vrábeľ s.r.o.   ikona pdf d   23.03.2020  
  7/2020   Ochranné rúška   Katarína Motýľová   ikona pdf d   17.03.2020  
  6/2020 Tlakový reproduktor T52-OF 25W/100V Eduwork s.r.o. ikona pdf d 16.03.2020  
  5/2020   Albert - kovový odpadkový kôš s popolníkom 35 l zelený   Kovotyp s.r.o.   ikona pdf d   11.03.2020  
  4/2020   Objednávkový formulár - Terminál    Worldlina SA/NV   ikona pdf d   21.02.2020  
3/2020 Spracovanie žiadosti o NFP v rámci OP Kvalita životného prostredia, prioritná os 2, adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, ivestičná priorita 2.1, podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov Cassien, s. r. o. ikona pdf d 01.02.2020
  2/2020   Práce pri odpratávaní snehu z chodníkov a parkovísk v obci Oravská Jasenica vo februári 2020   MBM-Tranzit s.r.o.   ikona pdf d   30.01.2020  
  1/2020   Práce pri odpratávaní snehu z chodníkov a parkovísk v obci Oravská Jasenica v januári 2020   MBM-Tranzit s.r.o.   ikona pdf d   02.01.2020  

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.