Menu

Zmluvy 2020

Číslo  Popis  partner  PDF Dátum zverejnenia 
13/2020 Zmluva o dielo Z-mont, s.r.o. ikona pdf d 30.03.2020
12/2020 Zmluva č. 320 0572 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR ikona pdf d 18.03.2020
11/20202 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002910 o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR Ministerstvo vnútra SR ikona pdf d 12.03.2020
10/2020 Kúpna zmluva Peter Žofaj a Mária Žofajová ikona pdf d 10.03.2020
9/2020 Cenník prác a služieb platný pre rok 2020 Brantner Fatra s.r.o. ikona pdf d 18.02.2020
8/2020 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. ikona pdf d 17.02.2020
7/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia ikona pdf d 30.01.2020
6/2020 Zmluva o nájme č. 249/2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. ikona pdf d 23.01.2020
5/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2020 Spišská katolícka charita ikona pdf d 22.01.2020
4/2020 Kúpna zmluva  Lukáš Gajdoš, Dávid Gajdoš ikona pdf d 16.01.2020
3/2020 Kúpna zmluva - Nábytok Monaster s. r. o. ikona pdf d 03.01.2020
2/2020 Kúpna zmluva - IKT eTechnology s. r. o. ikona pdf d 03.01.2020
1/2020 Kúpna zmluva - Didaktické pomôcky KP plus, s. r. o., ikona pdf d 03.01.2020

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.