Menu

Zberný dvor otváracie hodiny

Obec Oravská Jasenica

Oravská Jasenica 142, 029 64 Oravská Jasenica

Zariadenie na zber odpadov:
Zberný dvor obce Oravská Jasenica

Zodpovedná osoba: Peter Franc, Tel.: 0944641403

Prevádzková doba:

01.04.2019-31.10.2019

pondelok

zatvorené

utorok

1100 - 1700

streda

zatvorené

štvrtok

1100 - 1700

piatok

zatvorené

sobota

900 - 1500

V zariadení sa vykonávajú činnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

Zber a zhromažďovanie odpadov.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia vydal:

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP.

Rozhodnutie č. OU-NO-OSZP/2018/005017-003 zo dňa 16.03.2018

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.