Menu

Súhrnné správy o zákazkách

                     Súhrnná správa o zákazkach
          s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5.000,- €
                     podľa § 117 zákona 343/2015 Zb. z.

II. štvrťrok 2016:

Názov dodávateľa Názov zákazky Cena zákazky
MBM-Group s. r. o.,
Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo

Rekonštrukcia a oprava ciest

59.880,37 €

III. štvrťrok 2016:

Názov dodávateľa Názov zákazky Cena zákazky
Prima Slovakia, s. r. o.,
Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie
- doplňujúce práce k PD

34.698,52 €

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2017 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.