Menu

Súhrnné správy o zákazkách

                                                           SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA IV. ŠTVRŤROK 2017


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

8.900,- €

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce Oravská Jasenica

Ing. arch. Lucia Krupová, Dukelská 962/14, Považská Bystrica

2. 11.152,80 € Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva TTP consulting, s. r. o., Stred 55/41, 017 01 Považská Bystrica

                                                             

                                                            SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                   ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                          ZA III. ŠTVRŤROK 2017


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

9.294,- €

Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva

TTP Consulting, s. r. o., Stred 55/41, Považská Bystrica              

2. 135.935,- € Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov Agrotem-pulz, s. r. o., ul. 1. mája 4271, Liptovský Mikuláš
3. 167.904,51 € Zberný dvor v obci Oravská Jasenica-stavebné práce Xenex, s. r. o., Škultétyho 8366, Žilina
4. 12.000,- € Projektová dokumentácia-telocvičňa ProX, s. r. o., Podkonice 200, Podkonice
5. 13.210,02 € Opravy strechy kultúrneho domu Z-mont, s. r. o., Oravská Jasenica 614

                                                               

                                                              SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                               ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                         ZA II. ŠTVRŤROK 2017


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

54.158,82 €

Rekonštrukcia miestnych komunikácii

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s. r. o., ul. 1. mája 4271, Liptovský Mikuláš                                                     

 


                                                        SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                               ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                   ZA I. ŠTVRŤROK 2017


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

14.200,- €

Mostová cestná váha

Agrotem-pulz, s. r. o.,
ul. 1. mája 4271, Liptovský Mikuláš

 

                                                             SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                         ZA III. ŠTVRŤROK 2016


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

34.698,52 €

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie - doplňujúce práce k PD

Prima Slovakia, s. r. o.,
Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš

 


                                                             SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                       ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA II. ŠTVRŤROK 2016


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

59.880,37 €

Rekonštrukcia a oprava ciest

MBM-Group s. r. o.,
Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2018 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.