Menu

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín /ďalej len RVPS dolný Kubín/ podľa § 8 ods. 3 písm. e/ v súlade s § 17 ods.3/ zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

ruší opatrenia nariadené

Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Dolný Kubín č. 30/2017 zo dňa 28.01.2017, pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.

Celý dokument na stiahnutie TU

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2017 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.