Menu

Deň matiek

Obecný úrad v Oravskej Jasenici pozýva všetky matky a staré mamy na oslavu dňa matiek, ktorá sa uskutoční 21. mája 2017, t.j. nedeľa o 14:00 hodine v kultúrnom dome v Oravskej Jasenici.

Výskyt vtáčej chrípky v obci Breza

Oznamujeme občanom, že z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v obci Breza, Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín nariaďuje všetkým chovateľom hydiny, holubov a vtákov aby:

 1.Nahlásili na tunajší obecný úrad všetky chovy hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v obci vrátane počtu kusov do 03.02.2017.

2.Zabezpečili chovy hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v chovných priestoroch  tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

3. Bezodkladne oznámili  na Obecný úrad v Oravskej Jasenici akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

      -   pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,

      -   pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

      -   týždenná  miera úmrtnosti vyššia ako 3%

      -   akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch   

           lalokov a hrebienkov)  alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

4.Minimalizovali počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou, holubmi a vtákmi, chovanými v zajatí.

5.Nenapájali hydinu, holuby a vtákov, chovaných v zajatí vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

6.Dodržiavali príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu moru hydiny každej osobe, ktorá do chovov vstúpi alebo odíde z chovov.


Celé opatrenie: Zobraziť TUOravan Oravská Jasenica 2% z dane

Milí priatelia,

aj tento rok môžete sami rozhodnúť, čo sa má urobiť s čiastkou 2% vašich daní, ktoré ste minulý rok zaplatili štátu. (Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v zdaňovacom období vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predložíte o tom písomné potvrdenie, ktoré nájdete tu.) Túto sumu máte právo poukázať nejakej mimovládnej neziskovej organizácii. Oravan Oravská Jasenica spĺňa podmienky stanovené zákonom (č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a jezaregistrované Komorou notárov SR v centrálnom registri notárskych zápisníc.

Touto cestou Vás prosíme o vyjadrenie Vašej podpory činnosti pre Oravan Oravská Jasenica poukázaním podielu z Vašich daní. Uvedomujeme si, že Vás toto rozhodnutie bude stáť určitú „papierovú námahu“, preto pripájame podrobný postup, ako na to.

Vyhlásením, že 2% (3%) svojich daní venujete konkrétnej právnickej osobe, zaväzujete príslušný daňový úrad, aby danú sumu odviedol na účet prijímateľa, ktorého určíte Vy.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do  na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Údaje, ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete svoju časť dane darovať pre Oravan Oravská Jasenica:

IČO: 00592145
Právna forma: občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Oravan Oravská Jasenica
Sídlo: 029 64 Oravská Jasenica 126
Číslo účtu: 4018140894/7500

TLAČIVO ZOBRAZIŤ TU

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2017 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.